TeideProjectes, l’aliat de l’escola innovadora

TeideProjectes és una solució idònia per a les escoles que creuen en la necessitat de fer un gir en el seu enfocament educatiu per centrar-lo en l’aprenentatge competencial.
En cada projecte interdisciplinari, que dura unes sis setmanes, el professorat guia els alumnes en la consecució d’un repte. Es treballa per fases, resolent tasques i activitats en grup de manera participativa, amb l’ajuda dels recursos didàctics i les eines disponibles en un Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA), i amb el suport d’un quadern en paper.

Les tasques a realitzar i els recursos didàctics poden ser personalitzats pels docents per adaptar-los a la realitat de l’escola i de l’alumnat.

TeideProjectes inclou un servei de formació al professorat i un assessorament actiu en l’aplicació d’aquest aprenentatge basat en l’experiència. Facilita la tasca diària dels docents, motiva l’alumnat i ajuda els centres educatius a diferenciar-se pel seu caràcter innovador.

competencial TeideProjectes Esquema projecte

Solució pedagògica integral

1. Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA)

TeideProjectes disposa d’un Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA) que permet la relació entre alumnes, professorat i coneixement a través d’una seqüència didàctica on es proposen els reptes, les tasques i els encàrrecs que vertebren el projecte.

2. Espai amb recursos didàctics

TeideProjectes permet al professorat i als alumnes disposar de recursos didàctics, en diferents formats digitals, que aporten la informació necessària per resoldre els reptes plantejats.

3. Espai d’eines

Els alumnes també disposen d’unes eines que els ajuden a resoldre les tasques i activitats a experimentar. A l’espai d’eines de l’EVA s’explica «com es prepara una bona exposició oral», «com es fa un blog», «com s’edita un clip de vídeo» o «com es fa una presentació de diapositives», entre moltes altres estratègies.

4. Espai amb recursos docents

Els professors disposen a l’EVA d’un espai amb recursos docents per resoldre dubtes i treballar amb seguretat i eficàcia aquesta proposta educativa. Alguns d’aquests recursos són «orientacions per al treball cooperatiu», «rúbriques d’avaluació» i un «banc d’experiències d’altres cursos o centres», entre
d’altres.

5. Formació

Els educadors participen en cursos de formació orientats a facilitar la implementació dels principis metodològics del treball per projectes: aprenentatge basat en problemes i reptes, grups de treball cooperatiu, avaluació formativa, etc.

6. Assessorament

L’equip directiu i els docents dels centres educatius reben un assessorament personalitzat que facilita la programació de plans estratègics d’innovació i permet incorporar aquesta metodologia als centres educatius, atenent les necessitats de cada cas concret.