TeideProjectes, l’aliat de l’escola innovadora

TeideProjectes és una solució idònia per a les escoles que creuen en la necessitat de fer un gir en el seu enfocament educatiu per centrar-lo en l’aprenentatge competencial.  Allò que suposa per a l’alumnat una experiència assegura un aprenentatge profund.

En cada projecte interdisciplinari el professorat guia l’alumnat en la consecució d’un repte. Es treballa per fases, resolent tasques i activitats en grup de manera participativa, amb l’ajuda dels recursos didàctics i les eines disponibles en un entorn virtual d’aprenentatge (EVA), i amb el suport d’un quadern en paper.

1. Entorn virtual d'aprenentatge (EVA)

1. Entorn virtual d'aprenentatge (EVA)

TeideProjectes disposa d’un entorn virtual d’aprenentatge (EVA) que permet la relació entre alumnes, professorat i coneixement a través d’una seqüència didàctica en què es proposen els reptes, les tasques i els encàrrecs que vertebren el projecte.

2. Projectes de Primària i ESO

2. Projectes de Primària i ESO

La col·lecció està organitzada en dos grans nivells:

  • TeideProjectes Kids per a 1r, 2n, 3r o 4t de Primària.
  • TeideProjectes de 4t, 5è i 6è de Primària i ESO.

En cada nivell es recomanen els projectes per cursos en funció del currículum i la dificultat de les propostes.

3. Espai amb recursos didàctics

3. Espai amb recursos didàctics

TeideProjectes permet al professorat i als alumnes disposar de recursos didàctics, en diferents formats digitals, que aporten la informació necessària per resoldre els reptes plantejats.

4. Del centre a casa

4. Del centre a casa

La seva concepció digital permet el seguiment de la família del treball que es fa a l’escola i el treball en xarxa dels membres de cada grup de treball.

5. Personalització

5. Personalització

Les tasques a realitzar i els recursos didàctics poden ser personalitzats pels docents per adaptar-los a la realitat de l’escola i de situacions diverses de l’alumnat.

6. Espai amb recursos docents

6. Espai amb recursos docents

Els professors disposen a l’EVA d’un espai amb recursos docents per resoldre dubtes i treballar amb seguretat i eficàcia aquesta proposta educativa. Alguns d’aquests recursos són orientacions didàctiques, programacions, recursos digitals i descarregables i eines d’avaluació per al treball eficaç dels projectes.

7. Seguretat i confidencialitat

7. Seguretat i confidencialitat

L’entorn digital es dona en una plataforma tancada en què es preserven la confidencialitat de l’alumnat i l’adequació dels materials que es proposen per a cada nivell i projecte.

8. Espai d'eines

8. Espai d'eines

Els alumnes també disposen d’unes eines que els ajuden a resoldre les tasques i activitats a experimentar. A l’espai d’eines de l’EVA s’explica «com es prepara una bona exposició oral», «com es fa un blog», «com s’edita un clip de vídeo» o «com es fa una presentació de diapositives», entre moltes altres estratègies.

9. Formació

9. Formació

Els educadors participen en cursos de formació orientats a facilitar la implementació dels principis metodològics del treball per projectes: aprenentatge basat en problemes i reptes, grups de treball cooperatiu, avaluació formativa, etc.

10. Assessorament

10. Assessorament

L’equip directiu i els docents dels centres educatius reben un assessorament personalitzat que facilita la programació de plans estratègics d’innovació i permet incorporar aquesta metodologia als centres educatius, atenent les necessitats de cada cas concret.