Grècia i les estrelles

Encàrrec: Fer una rèplica d’un vas arcaic

Des d’un doble vessant, científic i històric, el projecte té com a objectiu l’estudi de l’univers tal com el veien els grecs i tal com el percebem en l’actualitat.

Al principi del projecte es presenta un fragment d’un vas grec arcaic decorat amb motius d’animals. L’objectiu final serà la reproducció completa del vas.

Per tal d’assolir l’objectiu desitjat, l’alumnat haurà de deduir que els motius que s’hi reprodueixen són constel·lacions, per a la qual cosa haurà de dur a terme una recerca sobre diferents aspectes de la societat i la cultura grega. Aquest aprenentatge es complementarà amb un estudi de la visió actual de la creació i la composició de l’univers, les galàxies i el nostre sistema solar.

De cada tasca en sortiran aprenentatges encaminats a descobrir i reproduir el vas arcaic, alhora que es planteja la creació de molts altres productes valuosos, com un fris cronològic, un mapa conceptual, fitxes temàtiques i un joc de cartes astronòmiques.

Finalment, es proposa la celebració d’un simposi que servirà per presentar el vas i exposar els aprenentatges assolits al llarg del projecte.

Recomanat per al 1r Cicle de l’ESO

grecia

Mentors:

Aquest projecte compta amb la col·laboració del Museu d’Arqueologia de Catalunya, que s’ofereix a exposar les rèpliques del vas arcaic a les seves instal·lacions i a allotjar-hi la celebració del simposi.

Experiències:

do diet pills work abs dr oz approved weight loss pill new diet pill advertised on tv what ius the keto diet cla health risks diet soda on keto reddit how to lose weight fast by exercise clean meal plan for weight loss fastest way to lose 10 pounds keto diet plan pinterest free 7 day diet plan to lose weight fast best pills to lose weight fast for men how much weight loss is healthy diet pills causing hair loss cutting 10 pounds mega keto pills full diet plan for weight loss can i have sugar on a keto diet food that helps burn belly fat ten pounds in one week eating fruit to lose weight fast how many calories to lose 3 lbs per week can you use pea protein on the keto diet grilled stuffed peppers keto diet if on keto diet is pretzel thins bad for u pure garcinia weight loss effects of drinking wine on keto diet keto diet foods and drinks nutrition for keto diet in percentages spartan diet pills is the keto diet actually good for you health carb loading day on keto diet can mighty maca be used on a keto diet natural stomach fat burner eating dairy on keto diet how to unsubscribe from keto rapid diet app commercial salad dressings okay with keto diet burn the fat diet mediterranean keto diet plan dairy free evidence based keto diet book what chicken sausage is allowed when doing keto diet align weight loss pills can keto diet make you tired acai berry diet pills avocado in keto diet how to lose weight fast unhealthy reddit on a keto diet, how much protien should one eat does the keto diet help reduce insulin levels ketones are a by product of the metabolism of candida and keto diet 100 dollar diet watchdog best menopause weight loss pills free low carbohydrate diets keto diet and alcoholic beverages topamax diabetes keto diet plan wikipedia fda over the counter weight loss pills keto diet snack list moon burn weight loss pills